Tumblelog by Soup.io
 • Seventh
 • sweetedge
 • kiki-birdball
 • ladnydigart
 • verytrue
 • bluedreamlover
 • anabelle
 • letsfuckinthetoilet
 • liquirizja
 • DeMonstra
 • whenthesungoesdown
 • hanninha
 • rengas
 • impossible
 • curse
 • ilovemarilynmonroe
 • shutters
 • unitedsoupsfashion
 • guyver
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

Taste me. Drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaoutkapa outkapa
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutkapa outkapa
1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viairmelin irmelin
2631 7b6c 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viacorvax corvax

June 09 2017

7349 da46 500
Reposted frommyu myu vianables nables

“I want food”

Reposted frommr-absentia mr-absentia vianables nables

June 08 2017

1410 e859 500

critical-theory:

This is a real bookstore in Portland.

Reposted fromcroiea croiea viaptak ptak
Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath*Szklany klosz
Reposted frombluecat bluecat viaptak ptak

June 05 2017

Głupia jesteś Karolina.
Tags: czerwone usta

June 02 2017

9644 74fb
Reposted fromHouse House
Ja mam taką naturę, że zawsze będę rozdrapywał, rozpamiętywał, analizował, rozkładał wszystko na atomy. I to jest, uwierz mi, strasznie męczące. Zabiera mi dużo energii i chęci do życia.
— Lao Che, Spięty
Reposted fromrysia rysia vialaoche laoche
1383 6057
Spięty zarośnięty.
Reposted fromdidlirnik didlirnik vialaoche laoche
3001 be98
3197 0c06 500
1519 e828
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamountains mountains
7578 805c 500
Reposted fromargentum argentum viahappy-hippie happy-hippie

June 01 2017

znowu.
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Bo Ci źle było żyć tak w spokoju. 
Tags: czerwone usta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl