Tumblelog by Soup.io
 • Seventh
 • sweetedge
 • kiki-birdball
 • ladnydigart
 • verytrue
 • bluedreamlover
 • anabelle
 • letsfuckinthetoilet
 • liquirizja
 • DeMonstra
 • whenthesungoesdown
 • hanninha
 • rengas
 • impossible
 • curse
 • ilovemarilynmonroe
 • shutters
 • unitedsoupsfashion
 • guyver
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

Całe moje życie, to nic innego, jak oczekiwanie. Przez całe życie, prawdę mówiąc, czuję się jakbym nie robił nic innego, tylko tkwił na stacji kolejowej. I odnoszę wrażenie, że życie, które właśnie przeżywam, nie jest życiem... tylko długim oczekiwaniem... na coś rzeczywistego, coś istotnego!
— Ofiarowanie, Tarkovsky
Reposted fromelloko elloko viaOnly2you Only2you
4458 7577 500
Reposted fromhagis hagis viaescape-artist escape-artist
You can be anything you want to be Just turn yourself into anything you think that you could  ever be Be free with your tempo be free be free Surrender your ego be free be free to yourself
— F. Mercury/B.May/R. Taylor/J.Deacon
Reposted fromcorvax corvax
5275 7c06 500
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
0997 4250 500
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
1019 c3d8
Stoję sobie w sklepie, wiecie jak jest w sklepach przed świętami, i słyszę jak jakiś kolo w garniturze w moim wieku, co nie widzi sensu w życiu, więc uważa, że znalazł go w pieniądzach, mówi do kobiety, która siedzi za kasą: „Co się pani tak wolno rusza? Trzeba było się uczyć, to by pani tu nie skończyła.” Kasjerka posiniała, ale nie powiedziała nic. Była w pracy.
Zanim ktokolwiek zdążył zareagować,  jeden młody koleżka w zbyt dużej bluzie, żując gumę spojrzał na gościa w garniturze, jak krowa na pociąg i wypalił: „Niby miasto, a świnie luzem chodzą”. Kolejka zarechotała. Garnitur posiniał, a wszystkim jakby przestało się spieszyć.  
Pomyślałem, że matka i ojciec tego młodego człowieka zrobili dobrą robotę. Bo dzieci muszą się nauczyć szacunku dla ludzi, którzy różnią się tylko tym, że za swoją pracę dostają mniej hajsu.
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viawszystkodupa wszystkodupa

January 05 2018

pytasz czy to nie jest może trochę nieczułe, ej?
— PRO8L3M - "Makijaż"
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viairmelin irmelin
5446 89bf
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
2930 6b1c
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

January 03 2018

7231 5270
Reposted fromframbuesa frambuesa vialivhanna livhanna
7379 0619
Reposted fromjouet jouet vialivhanna livhanna
6081 15b3 500
a przynajmniej tak się czuje. Nic się nie zmienia.

December 29 2017

6876 b7db
...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viairmelin irmelin
Trochę mi przykro, że moje życie jest takie, jakie jest.
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia viairmelin irmelin
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl